İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat 6 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Kapital Medya Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya “Kapital Medya”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:

Ziyaretçilerimiz

 • Ad, soyad, unvan ve kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • Çalışılan firma bilgisi dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Ziyaretçi giriş ve çıkış kayıtları, kamera kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz,
 • CCTV dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız.

Potansiyel Müşterilerimiz

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Çalışılan firma bilgisi dahil eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Toplantı ses ve video kayıtları dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız.

Müşterilerimiz

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, imza, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgileriniz,
 • Ev ve işyeri adresi bilgileri, ülke, posta kodu dahil lokasyon bilgileriniz, 
 • Çalışılan firma bilgisi dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN, borç tutarı, ödeme ve fatura bilgileri dahil finansal bilgileriniz,
 • Sözleşme ve doldurulan form bilgisi dahil hukuki işlem bilgileriniz,
 • Müşteri siparişleri, abonelik bilgisi, çevrimiçi satın alımlarınız, ürün değerlendirmeleri, talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz,
 • Kullanım alışkanlıklarınız, ilgi alanlarınız, geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz dahil pazarlama bilgileriniz,
 • Toplantı ses ve video kayıtları dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz.

Sponsorlarımızın, Tedarikçilerimizin ve İş Ortaklarımızın Çalışanları ve Yetkilileri

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, imza, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgisi dahil iletişim bilgileriniz,
 • Ev ve işyeri adresi bilgileri, ülke, posta kodu dahil lokasyon bilgileriniz, 
 • Diploma, SGK dokümü, maaş bordroları dahil özlük bilgileriniz,
 • Çalışılan firma, kartvizit bilgisi dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN, vergi kimlik numarası, borç tutarı, fatura bilgileri, vergi bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz,
 • Sözleşme ve doldurulan form bilgisi dahil hukuki işlem bilgileriniz,
 • Toplantı ses ve video kayıtları dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız.

Internet Sitesi Kullanıcılarımız ve Üyelerimiz

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileriniz dahil iletişim bilgileriniz,
 • Adres bilgileri, ülke, posta kodu dahil lokasyon bilgileriniz,
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN, vergi kimlik numarası, borç tutarı, fatura bilgileri dahil finansal bilgileriniz,
 • Sözleşme ve doldurulan form bilgisi dahil hukuki işlem bilgileriniz,
 • İnternet sitesi üzerinden yapılan yorum, talep ve şikayet bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz,
 • IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, tarayıcı türü ve sürümü dahil işlem güvenliği bilgileriniz,
 • Kullanım alışkanlıklarınız, ilgi alanlarınız, geçmiş ürün/hizmet alımı bilgileriniz ve çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz.

Yarışma ve Etkinlik Katılımcılarımız

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileriniz dahil iletişim bilgileriniz,
 • Çalışılan firma bilgisi, katılınan etkinlik, yarışma, eğitim bilgileri, tamamlama kayıtları, sertifika bilgisi, öğrenci belgesi dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN, borç tutarı, ödeme ve fatura bilgileri dahil finansal bilgileriniz,
 • Etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarınız dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız.

Etkinlik Konuşmacıları, Yarışma Jüri Üyeleri ve Topluluk (Society) Üyeleri

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileriniz dahil iletişim bilgileriniz,
 • Çalışılan veya ilişkili olunan firma bilgisi, biyografi, meslek, kouşulan etkinlik, jüri üyeliği yapılan yarışma, eğitim bilgileri, sertifika bilgisi dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN, vergi kimlik numarası, borç tutarı, fatura bilgileri, vergi bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz,
 • Etkinliklerde çekilen fotoğraf ve video kayıtlarınız dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz,
 • Sağlık bilgileriniz.

Dergide Yazar veya Konuşmacı Kişiler, Çevirmenler, Editörler

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • E-posta, telefon numarası, sosyal medya hesap bilgileriniz dahil iletişim bilgileriniz,
 • Banka kartı, kredi kartı, IBAN, vergi kimlik numarası, borç tutarı, fatura bilgileri, vergi bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz,
 • Çalışılan firma bilgisi, biyografi, meslek, geçmiş iş deneyimleri, yazılan, çevrilen veya düzenlenen yazı ya da verilen röportaj bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Yayımlanan fotoğraf ve video kayıtlarınız dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız,
 • Dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz.

Marka Yüzleri

 • Ad, soyad, unvan, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, imza, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz,
 • Çalışılan firma bilgisi dahil eğitim ve mesleki deneyim bilgileriniz,
 • Yayımlanan fotoğraf ve video kayıtlarınız, toplantı ses ve video kayıtlarınız dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız.

HES Kodu, Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi dahil sağlık bilgileriniz kamu sağlığının korunması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla güncel gelişmeler dikkate alınarak işlenebilecektir.

Açık rızaya tabi kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:

Ziyaretçilerimiz

 • Bina, tesis ve ofislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarımızın oluşturulması ve takibinin sağlanması,
 • Resepsiyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Potansiyel Müşterilerimiz

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,
 • Toplantı kayıtlarının tutulması,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Müşterilerimiz

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Abonelik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Alacak takibinin yapılması,
 • Müşteri iade ve değişim talebi süreçlerimizin yönetilmesi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde iletişime geçilmesi,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve anketlerin yürütülmesi,
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 • Öğrencilerin indirimden faydalanabilmesinin sağlanması,
 • Ürün teslimat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek için veri analizi, test, araştırma, istatistik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetleme yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sürecin yönetilmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Toplantı kayıtlarının tutulması,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Sponsorlarımızın, Tedarikçilerimizin ve İş Ortaklarımızın Çalışanları ve Yetkilileri

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Ürün ve/veya hizmet satın alım ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Alacak takibinin yapılması,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortağı ve diğer üçüncü kişilerle yapılan sözleşmeler ve şirket içi politika ve prosedürlere uygun olarak faaliyetlerimizin yürütülmesi ve yükümlülüklerimizin ifa edilmesi,
 • Tedarikçilere yönelik performans yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Denetleme yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sürecin yönetilmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Toplantı kayıtlarının tutulması,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Internet Sitesi Kullanıcılarımız ve Üyelerimiz

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Abonelik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Alacak takibinin yapılması,
 • İade ve değişim talebi süreçlerimizin yönetilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiği takdirde iletişime geçilmesi,
 • Müşteri ilişkileri ve memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve anketlerin yürütülmesi,
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 • Öğrencilerin indirimden faydalanabilmesinin sağlanması,
 • Ürün teslimat süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi, (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz),
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek için veri analizi, test, araştırma, istatistik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetleme yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Toplantı kayıtlarının tutulması,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Yarışma ve Etkinlik Katılımcılarımız

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Alacak takibinin yapılması,
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyon duyurularının ve tanıtımlarının yapılması,
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyonlara katılımınızın sağlanması,
 • Katıldığınız etkinliklerin takibinin sağlanması,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 • Etkinlik, webinar, eğitim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek için veri analizi, test, araştırma, istatistik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetleme yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Bağımsız denetimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve sürecin yönetilmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Etkinlik Konuşmacıları, Yarışma Jüri Üyeleri ve Topluluk (Society) Üyeleri

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik, webinar, eğitim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Konuşma yapacak, jüri üyesi olacak veya topluluğa katılacak kişilerin seçilmesi,
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyonlardaki konuşmanızın, jüri üyeliğinizin veya diğer yönlerden katılımınızın duyurulmasının ve tanıtılmasının sağlanması,
 • Davet mektubunuzun size ulaştırılması,
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyonlara katılımınızın sağlanması,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerimizin planlanması ve icra edilmesi,
 • Denetleme yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Dergide Yazar veya Konuşmacı Kişiler, Çevirmenler, Editörler

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Ürün ve/veya hizmet satın alım süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyon duyurularının ve tanıtımlarının yapılması,
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyonlara katılımınızın sağlanması,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.

Marka Yüzleri

 • İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kampanya, promosyon ve reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Duyuru ve tanıtımların yapılması,
 • Finans ve muhasebe işlerimizin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Toplantı kayıtlarının tutulması,
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak.
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Çerezler (Cookies) ve benzer teknolojiler,
 • Fiziki ve online form,
 • İnternet sitemiz,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

 • KVKK madde 5/1 ve 6/2 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızın bulunması,

 • Örneğin, kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında müşterilere mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi.

 • Örneğin; verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak amacıyla kişisel verilerinizin yurt dışında bulunan sunucu hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerimizle paylaşılması.

 • Örneğin; dernek ve vakıf üyeliği bilgilerinizin işlenmesi.

 • KVKK madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması.

 • Örneğin, siparişlerin alınması, satış işleminin gerçekleştirilmesi, ürünün sevk edilmesi, tahsilat takibi yapılması, faturalama yapılması, müşteri taleplerinin karşılanması, satış sonrası destek hizmetlerini gerçekleştirilmesi.

 • KVKK madde 5/2(ç) uyarınca, Kapital Medya’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,

 • Örneğin, Kapital Medya’nin internet erişimi sağladığı kişilerin erişim kayıtlarını 5651 sayılı Kanun uyarınca loglaması ve talep üzerine ilgili idareye iletmesi, vergi ödeme süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi.

 • KVKK madde 5/2(d) uyarınca, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Örneğin, Kapital Medya’nın satın alma, satış veya pazarlama faaliyeti yürütebilmesi, iletişim ağının genişletilmesi amacıyla müşteri veya potansiyel müşterilerin internet sitelerinde bu amaçla alenileştirdikleri iletişim adreslerini işlemesi.

 • KVKK madde 5/2(e) uyarınca, Kapital Medya’nın kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması,

 • Örneğin, olası bir uyuşmazlık veya davada Kapital Medya’nın kendini savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması.

 • KVKK madde 5/2(f) uyarınca, Kapital Medya’nın meşru menfaati için gerekli olması,

 • Örneğin, müşteri taleplerine ve destek hizmetlerine ilişkin raporlama yapılması, iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, ürünlerin geliştirilmesi.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak iş ortağımız Öykü Reklam ve diğer iş ortakları, tedarikçiler, sponsorlar, ürün veya hizmet alan kişiler, gerçek kişiler, hukuken yetkili kişiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve herkese açık olarak paylaşabiliyoruz.  

Örneğin Kapital Medya olarak,

 • Hizmet ve ürün satın alınması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimizle paylaşabilmekteyiz.
 • Sözleşme ilişkileri kapsamında iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla iş ortakları ile paylaşabilmekteyiz.
 • Ürün veya hizmet tanıtımı, kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında müşterilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aracı hizmet sağlayıcı şirketler ile paylaşabilmekteyiz.
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal iletişimin sağlanması amaçlarıyla iş ortağımız Öykü Reklam ile paylaşabilmekteyiz.
 • Etkinlik, yarışma ve organizasyonların duyurularının yapılması, düzenlenebilmesi, yarışma kazananlarının duyurulabilmesi amaçlarıyla sponsorlar, ürün veya hizmet alan kişilerle ve herkese açık olarak paylaşabilmekteyiz.
 • Etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında tedarikçi ve iş ortakları arasında koordine sağlanması amacıyla iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşabilmekteyiz.
 • Verilerinizin güvenle saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak ve yazılım desteği almak amacıyla yurt dışında bulunan sunucu hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerimizle paylaşabilmekteyiz.
 1. Diğer İnternet Siteleri

İnternet sitemiz iş ortaklarımız, sosyal medya ağları, şube kuruluşları gibi üçüncü taraf internet sitelerine ve uygulamalarına yönelik bağlantılar içerebilmektedir. Üçüncü taraf internet sitelerine giriş yapmanız halinde bu sitelerin kendi aydınlatma metinlerinin ve gizlilik politiklarına tabi olacağınızı belirtmek isteriz.

 1. Güvenlik

Kişisel verilerinizin yetkisiz veya yasa dışı kullanım, değiştirme, erişim, ifşa, kazara ya da yanlışlıkla imha ve kaybına karşı korunmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari önlemler akınmaktadır.

 1. Saklama

Kişisel verilerinizi hukuken daha uzun sürelerde saklamayı gerektirmediği müddetçe, toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca (örneğin size müşteri hizmeti sunmak, soruları yanıtlamak veya teknik sorunları çözümlemek için gerekli olan süre boyunca) saklamaktayız.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected] üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.